© 2020 Elliot Media AB

Greenscreen

En green-screen filmning kan fungera till mycket. Det kan t.ex. användas för en  produktlansering i studio, en utbildningsfilm eller en informationsfilm. Eller varför inte en CV-Video för att öka chanserna till anställning.

Filmerna "Informationsfilm - Statens Medieråd", "Instruktionsfilm" och "Om CV-video" i vårt filmbibliotek är exempel på där denna teknik har använts.